DISCLAIMER / COPYRIGHT

Op al het fotomateriaal en tekst op deze website berust copyright. Deze zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal op enkele wijze te verveelvoudigen, te kopiëren, over te typen, of aan derden beschikking te stellen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende Carla Vermunt.

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij Carla Vermunt. Het is niet toegestaan om zonder haar schriftelijke toestemming foto’s van de site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Mocht u materiaal willen gebruiken dan kunt u een verzoek indienen via mail@carlavermunt.nl.

Bij (her)gebruik is van beeldmateriaal, nadat hier toestemming toe verleent is, de copyright en naamsvermelding van de fotograaf verplicht.